Author: نویسنده

مروری بر روش اعمال رنگهای تعمیراتی خودرویی

مروری بر روش اعمال رنگهای تعمیراتی خودرویی

اهمیت رنگ های تعمیراتی هنگام مشخص می شود که نواقص رنگی پس از طی شدن مرحله رنگ آمیزی اصلی خودرو در کارخانه (مرحله OEM) و یا صدمات بعدی ایجاد شده در بدنه خودرو طی زمان استفاده، مشاهده شود . رنگ های تعمیراتی دسته ای از انواع رنگهای خودرویی هستند که می توانند برای تمام قطعات […]

ادامه مطلب
بسپارش چسب های اکریلاتی

بسپارش چسب های اکریلاتی

چسب های اکریلیکی واکنشی ( که در بعضی از مواقع اکریلات ها یا اکریلیک های واکنشی نامیده می شوند) بر پایه مخلوط منومر یا اولیگومر استرهای اکریلیک اسید یا متاکریلیک اسید هستند. منومر ها معمولا مایع بی رنگ با ویسکوزیته پایین بوده و بوی تند دارند اما استرهای الکل ها با تعداد کربن بالا و […]

ادامه مطلب
دانلود کاتالوگ

Enter your keyword