رنگ های دریایی

رنگ های دریایی

رنگ های دریایی

پوشش های دریایی، پوشش هایی با مصارف تخصصی هستند که برای رنگ آمیزی و محافظت کشتی ها ، سازه های دریایی و ساحلی و قایق های تفریحی از آن ها استفاده می شود. این محصولات انواع مختلفی دارند و برای شریط سخت آب و هوایی و غوطه وری در آب دریا طراحی شده اند. به همین دلیل پوشش های مورد استفاده باید بیشترین مقاومت را نسبت به آزمایش مه نمکی، در تماس بودن مداوم با آب دریا و مواد شیمیایی داشته باشند. رنگهای ساخته شده از رزین های اکریلیک هیروکسیل دار که به وسیله ایزوسیانات ها سخت می شوند، به عنوان پوشش نهایی بر روی سیستم های اپوکسی کاربرد دارند. به علت وجود باندهای یورتانی این پوشش ها مقاومت محیطی بالا به خصوص مقاومت نسبت به اشعه ی نور خورشید دارند که این خصوصیت از گچی شدن سیستمهای اپوکسی جلوگیری می کند.

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword