خلاصه اطلاعات محصول
  • ظاهر: مایع شفاف
  • نوع پلیمر: با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
  • حلال: زایلن
  • دسته بندی: رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل‌دار
اطلاعات محصول:

رزین اکریلیک هیدروکسیل دار که به منظور ایجاد پیوند عرضی با ایزوسیانات ها برای ساخت رنگ های ضدخوردگی و دو جزئی مقاوم در برابر عوامل جوی و مواد شیمیایی طراحی شده است

اطلاعات تکمیلی محصول
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی
ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن
حلالیت قابل حل در :

هیدروکربن های آروماتیک
استرها، کتون ها و اترها

حلالیت جزئی در :
هیدروکربن های آلیفاتیک
رنگ

Hazen (APHA) (ASTM D-1209)

Gardner (ASTM D-1544)

 

<۵۰

درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ∓ ۶۰
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) ۳-۹
درصد هیدروکسیل (ASTM D-4274) ۲.۷
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) ۱۳۰۰-۲۳۰۰
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) ۱
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) ۲۲

• براقیت و چسبندگی خوب
• خواص مکانیکی عالی
• مقاومت خیلی خوب در محیط مرطوب نمکی(سالت اسپری)

• برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.
• از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.

• این رزین جهت ساخت پوشش های ضد خوردگی و رنگ های دوجزئی مقاوم در برابر عوامل جوی، آب، شوینده ها و مواد شیمیایی کاربرد دارد. پیشنهاد می شود که در دمای محیط یا با اعمال گرما، سخت گردد.

 

• در ظروف دربسته، پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و در محلی با تهویه مناسب، حداکثر تا ۱۲ ماه نگهداری شود

 

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword