MP-235

خلاصه اطلاعات محصول
  • ظاهر: مایع شفاف
  • نوع پلیمر: بدون تشکیل پیوند عرضی
  • حلال: زایلن
  • دسته بندی: رزین‌های‌ آکریلیک گرما نرم
اطلاعات محصول:

رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم جهت ساخت رنگ های ساختمانی و پوشش های نما با کیفیت بالا.

اطلاعات تکمیلی محصول
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی

 

ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر بدون تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن
حلالیت قابل حل در :

حلال های آروماتیک و برخی از هیدروکربن های آلیفاتیک

استرها، کتون ها

غیرقابل حل در :

الکل ها و برخی از گلیکول ها

رنگ
Hazen (APHA) (ASTM D-1209) <50
Gardner (ASTM D-1544) <1
درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ± ۵۸ %
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) 12-18
(°C) Tg 42+
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) 4000-9000
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) 0/98
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) 24

سخت، براقیت بالا
سریع خشک شونده
چسبندگی خیلی خوب بر روی زیر آیندهای قلیایی (آسفالت، بتن و غیره)

این رزین با ترکنندگی بسیار زیاد پیگمنت دارای خواص براقیت و قدرت حفاظت بالای رنگ، دوام بیرونی، سختی، مقاومت قلیایی و سایشی فراوان می باشد.
برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

ساخت رنگ های ساختمانی
تولید پوشش های محافظ بر روی زیر آیندهای بتونی و سیمان های آزبست دار
ساخت پوشش های تزئینی
تولید رنگ نمای بیرونی ساختمان و پوشش بام
ساخت رنگ های علامت گذاری

در مکان سرپوشیده و در ظروف در بسته تا حداکثر ۲۴ ماه نگهداری شود.

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword