رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار

رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار

رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل دار

رزین های اکریلیکی هیدروکسیل دار دو جزئی که به وسیله ایزوسیانات ها سخت می شوند دارای دو مشخصه اصلی هستند. مشخصه ی اول تشکیل باند های یورتانی است که از واکنش بین اکریلیک های هیدروکسیل دار و پلیمرهای ابتدایی ایزوسیانات ها تشکیل می شوند. باند های یورتانی مقاومت شیمیایی بالایی در برابر اسیدها، قلیاها، نفت، بنزین و انواع مواد شوینده دارند. به همین دلیل پوشش هایی که با استفاده از این تکنولوژی تولید می شوند، برای استفاده در محیط های خورنده و با شرایط سخت بسیار مناسب هستند. مشخصه ی دوم قابلیت تولید این رزین ها با درصدهای مختلف از گروه های هیدروکسیل است. هنگامی که این دسته از رزین ها با ایزوسیانات ها واکنش می دهند، پوشش تولید شده خواص کاربردی مختلفی را از خود نشان می دهد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: •سخت شدن در دمای محیط و یا دمای پخت پایین 60-80 درجه سانتیگراد •مقاومت شیمیایی بسیار عالی •فیلم کاملا شفاف •براقیت بالا • مقاومت و ماندگاری بالا •خواص مکانیکی مناسب •چقرمگی (سختی و انعطاف پذیری در کنار هم) که این خواص کاربردی کمک بسیار زیادی در به کار گیری رزین های اکریلیک هیدروکسیل دار به عنوان پوشش نهایی در سیستم های پوششی می کنند کخه از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: پوشش های دریایی، پوشش های صنعتی، رنگ ها و کلرهای اتومبیلی تعمیراتی، کاربردهای نظامی، پوشش های مورد استفاده در صنعت هوا و فضا و پوشش های مورد استفاده در صنعت حمل و نقل.

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword