پوشش سطوح چوبی

پوشش سطوح چوبی

پوشش سطوح چوبی

پوشش های سطوح چوبی نسبت به کاربردی که سطح پیدا می کند باید مشخصات مختلفی داشته باشند. نکته ای که بین تمام سیستم های پوششی مشترک است این است که ظاهری جذاب و چسبندگی خوبی به سطح داشته باشد. در صورت پوشش دهی درب و پنجره ها و سایر سطوح داخلی باید نسبت به مواد رایج در داخل خانه مانند چای، قهوه ومواد شوینده مقاومت داشته باشد. پوشش سطوح خارجی چوبی نیز باید در برابر تغییرات جوی و نور خورشید مقاوم باشند. هم سیستم های آکریلیک ترموپلاست و هم دو جزئی هایی که با انواع ایزوسیانات ها سخت می شوند، می توانند برای پوشش سطوح چوبی مورد استفاده قرار گیرند

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword