خلاصه اطلاعات محصول
  • ظاهر: مایع شفاف
  • نوع پلیمر: بدون تشکیل پیوند عرضی
  • حلال: زایلن/تولوئن
  • دسته بندی: رزین‌های‌ آکریلیک گرما نرم
اطلاعات محصول:

رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم مخصوص تولید پوشش فلزات و پوشش های محافظ زیرآیندهای بتونی و سیمان های آزبست دار

اطلاعات تکمیلی محصول
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی
ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر بدون تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن/تولوئن
حلالیت قابل حل در :

استرها، کتون ها، حلال های آروماتیک

و برخی از هیدروکربن های آلیفاتیک

غیرقابل حل در :

الکل ها و برخی از گلیکولها

رنگ

Hazen (APHA) (ASTM D-1209)

Gardner (ASTM D-1544)

 

<۵۰

درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ∓ ۵۸
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) ۲۴ -۱۸
(°C) Tg ۴۳+
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) ۱۵۰۰۰-۱۰۰۰۰
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) ۰٫۹۸
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) ۲۴

• سخت، شفاف، محکم و انعطاف پذیر
• سریع خشک شونده
• چسبندگی بالا بر روی زیر آیندهای قلیایی و فلزی
• مقاومت حلالی مناسب

• برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود

• تولید پوشش فلزات
• ساخت رنگ های علامت گذاری
• تولید پوشش های محافظ بر روی زیر آیندهای بتونی و سیمان های آزبست دار

• در مکان سرپوشیده و در ظروف در بسته تا حداکثر ۲۴ ماه نگهداری شود

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword