خلاصه اطلاعات محصول
  • ظاهر: مایع شفاف
  • نوع پلیمر: با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
  • حلال: زایلن/متوکسی پروپیل استات(۱/۱)
  • دسته بندی: رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل‌دار
اطلاعات محصول:

رزین اکریلیک با گروه های فعال هیدروکسیل می باشد که جهت تشکیل پیوند عرضی با پلی ایزوسیانات ها ویژه رنگ ها و پوشش های شفاف (کلر) تعمیراتی اتومبیل طراحی و ساخته شده است.

اطلاعات تکمیلی محصول
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی
ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن/متوکسی پروپیل استات(۱/۱)
حلالیت قابل حل در :

کتون ها، استرها و گلیکول اترها

غیرقابل حل در :
هیدروکربن های آلیفاتیک
رنگ

Hazen (APHA) (ASTM D-1209)

Gardner (ASTM D-1544)

 

<۷۰

درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ∓ ۶۰
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) ۵-۱۰
درصد هیدروکسیل (ASTM D-4274) ۴.۵
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) ۵۰۰۰ -۲۵۰۰
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) ۱٫۰۳
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) ۲۴

• خواص مکانیکی و براقیت عالی
• پایداری برونگاهی فوق العاده
• مقاومت شیمیایی بسیار خوب

• در ترکیب با پلی ایزوسیانات های آلیفاتیک در دمای محیط یا شرایط شتابیده مصرف می شود.
• پوشش ها پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ روز به بهترین خواص خود می رسند. لیکن برای سرعت بخشیدن به فرآیند سخت شدن، پخت در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳۰ دقیقه پیشنهاد می شود.
• از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.
• برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

• اصلی ترین کاربرد پیشنهادی، تولید پوشش های تعمیراتی اتومبیلی نظیر رنگ های رویه و پوشش های شفاف(کلر) می باشد.

• در ظروف در بسته و پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد در محلی با تهویه مناسب حداکثر تا ۱۲ ماه نگهداری شود.

 

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword