خلاصه اطلاعات محصول
  • ظاهر: مایع شفاف
  • نوع پلیمر: با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
  • حلال: زایلن
  • دسته بندی: رزین‌های آکریلیک هیدروکسیل‌دار
اطلاعات محصول:

رزین اکریلیک هیدروکسیل دار با وسکوزیته پایین جهت تولید پوشش های دو جزئی

اطلاعات تکمیلی محصول
خواص اصلیخواص فیلمراهنمای مصرفموارد پیشنهادی مصرفشرایط نگهداریاطلاعات فنی

 

ظاهر مایع شفاف
نوع پلیمر با قابلیت تشکیل پیوند عرضی
حلال زایلن
حلالیت قابل حل در :

هیدروکربن های آروماتیک
استرها، کتون ها و اترها

حلالیت جزئی در :
هیدروکربن های آلیفاتیک
رنگ

Hazen (APHA) (ASTM D-1209)

Gardner (ASTM D-1544)

 

<۷۰

درصد جامد (ASTM D-1259) ۱ ∓ ۵۵
عدد اسیدی (mg KOH/g) (ASTM D-1639) ۵-۱۰
درصد هیدروکسیل (ASTM D-4274) ۱.۸
گرانروی در(cP) 25°C (ASTM D-562) ۱۴۰۰ -۹۰۰
دانسیته در(g/ml) 25°C (ASTM D-1475) ۰/۹۸
نقطه آتشگیری (°C) (ASTM D-93) ۲۵

• براقیت خوب
• چسبندگی خوب بر روی فلزات مختلف
• خواص مکانیکی عالی
• دوام برونگاهی خیلی خوب
• سریع خشک شونده

• از حلال هایی مانند الکل و گلیکول نباید استفاده شود.
• برای کسب اطلاعات تکمیلی به فرمول های پیشنهادی مراجعه شود.

• این رزین با قابلیت چسبندگی بالا بر روی سطوح مختلف و انعطاف پذیری عالی، جهت ساخت آستری و رنگ های رویه دو جزئی مقاوم در برابر عوامل جوی، آب، شوینده ها و مواد شیمیایی پیشنهاد می شود که در دمای محیط با با اعمال گرما سخت می گردند.

• در ظروف در بسته و پایین تر از دمای ۳۵ درجه سانتیگراد در محلی با تهویه مناسب حداکثر تا ۱۲ ماه نگهداری شود.

 

 

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword