رزین های اکریلیک ساخت پروتز

رزین های اکریلیک ساخت پروتز رزین های اکریلیک ساخت پروتز

رزین های اکریلیک ساخت پروتز

تاکریل PRO یک رزین دو جزئی بر پایه منومر متیل متااکریلات جهت ساخت اندام مصنوعی بدن می باشد. پودر بنزوئیل پراکسید به عنوان سخت کنده در این سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. عضو مصنوعی ساخته شده از این رزین، در ضخامت های کم دارای استحکام بالا و وزن پایین می باشد.

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword