لاک و رنگ های اتومبیلی

لاک و رنگ های اتومبیلی لاک و رنگ های اتومبیلی

لاک و رنگ های اتومبیلی

انتظار مصرف کنندگان از پوشش های اتومبیلی بسیار مهم و قابل توجه است. پوشش های مورد استفاده بر روی بدنه باید خواص مقاومتی جوی و محیطی مناسبی داشته باشند. همچنین این محصولات باید قابلیت تولید در تناژ بالا را دارا باشند و به همین دلیل باید مقاوم، انعطاف پذیر و اقتصادی باشند. رزین های اکریلیکی آمین دار شده در تولید پوشش های کارخانه ای و رزین های اکریلیکی هیدروکسیل دار که به وسیله ایزوسیانات ها سخت می شوند در تولید پوشش های تعمیراتی اتومبیلی مورد استفاده قرار می گیرند

دانلود کاتالوگ

Enter your keyword