رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت از نوع آکریل امید می باشد که به عنوان رزین رنگ های کوره ای لوازم خانگی فلزی طراحی و ساخته شده است.

TR-704XB