رزین اکریلیک با ویسکوزیته بالا مخصوص ساخت رنگ ترافیک و پوشش های ساختمانی.