رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم مخصوص تولید پوشش های با چسبندگی بالا به زیر آیندهای آهنی

MC-26