رزین اکریلیک پایه حلالی گرماسخت از نوع آکریل آمید با قابلیت های کاربردی برتر جهت تولید رنگ های کوره ای می باشد.

TR-706XB