رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم مخصوص تولید پوشش فلزات

MC-25